top of page
  • Writer's pictureAgens Oy

Maailma digitalisoituu ja tiedon jakamisen turvallisuus korostuu – ratkaisuksi Agens International

Päivitetty: 21. kesäk. 2023


Kaikki, mikä on tehokkaampaa ja paremmin toimivaa digitaalisena tai hybridipalveluna toteutettuna, digitalisoituu. Paine tulee ennen kaikkea yritysten kautta jatkuvana tarpeena tehostaa toimintaa, koska kustannustason nousu ja tarve tehokkaampaan ajankäyttöön on pysyvää. EU:n tietosuojasääntely kasvaa ja tuleva keinoälyn kehittyminen lisää tarvetta turvattuun viestintään yrityksen tärkeimpien asiakirjojen ja kokousten osalta.

Agens Oy:n kehittämä Agens International on heti käyttöönotettava pilvipalvelu tietosuojattuun digitaaliseen neuvotteluun, materiaalien jakamiseen, editointiin ja sähköiseen allekirjoitukseen. Se toimii yksinään tai yhdessä Teams-, Zoom- ja Google Meet-etäkokouksissa. Sen avulla voit jakaa ja käsitellä turvallisesti omia asiakirjoja ja se toimii lisäksi tietoturvallisena kokousalustana yleisimpien videokokoustyökalujen lisätyökaluna.

Agens Internationalissa on mm:

  • Selkeän kokonaisuuden näyttävä kokousalusta, jossa on kutsu, pöytäkirja ja liitteet

  • Mahdollisuus kutsua kokoukseen jäseniä ja määritellä näille rooleja

  • Mahdollisuus muokata omia asiakirjoja ja kommentoida myös digitaalisesti

  • Mahdollisuus allekirjoittaa sähköisesti valmiin pöytäkirjan sellaisenaan tai liitteineen

  • Keskusteluhistorian tallennus kokouskommenteista

  • Mahdollisuus käyttää omia asiakirjoja ja pitää kokouksia rajoituksitta

  • Joustava linkitys yleisimpiin videoneuvottelutyökaluihin

  • Täysin GDPR-turvallinen alusta ja mahdollisuus osallistua mistä päin maailmaa tahansa

Digitaalisen hallituksen kokouksen konseptin kautta voidaan tehostaa jäsenten ennakkoon tapahtuvaa materiaaleihin tutustumista. Agensilla on kokemusta tehokkaasta ja turvallisesta hallitustyöstä ja eräänkin asiakasyrityksemme hallituksen jäsenet toimivat kolmesta eri maasta käsin ratkaisumme kautta.

Toivon itseään kehittävän hallitusammattilaisen seuraavan erilaisten digitaalisten kanavien kautta alan kehitystä ja ottavan rohkeasti koekäyttöön hallitustyötä tehostavia digitaalisia ratkaisuita, joista löytyy erilaisia videoesittelyitä ja joita on saatavissa testikäyttöön SaaS-ohjelmistoina. Kyseessä on investointi, joka maksaa itsensä välittömästi takaisin, koska ratkaisua voidaan käyttää yrityksissä kaikenlaisten kokousten tehostamiseen sekä etäkokouksissa että paikan päällä olevissa esityksissä. Katso lisää: https://youtu.be/YnO0vNK4o_g Seppo Parviainen

Agens Oy, toimitusjohtaja
32 katselukertaa

Commentaires


bottom of page