Työn tekeminen ja tiedonhallinta

Työn tekeminen ja tiedonhallinta

24,80 € 24.8 EUR

20,00 €

Sopimustyökaluun / to Contract Engine

Yrityksesi HR asioiden ja työsopimusten tekemisessä käytä oikeita ja osapuolten oikeudet ja velvollisuudet huomioivia työsopimuksia. Tiedon hallinta, omistaminen ja suojaaminen ovat nykyaikana ehkä kaikkein tärkein aineeton oikeus.
Tässä kokoelmassa seuraavat tuotteet:
Henkilökohtainen salassapito- ja tietoturvasopimus
Salassapitosopimus
Työsopimus, toistaiseksi voimassa oleva
Työsopimus, määräaikainen
Johtajasopimus
Toimitusjohtajasopimus
Työsopimuksen irtisanomisilmoitus
Lomautusilmoitus
Yritysneuvontasopimus
Työntekijän IP liite työsopimukseen
Lisenssisopimus (Software tuotteen käyttölisenssi)
SaaS sopimus (Software as a Service sopimus)
Salassapitosopimus Immateriaalioikeuksien ja luovutetun tiedon käsittelyyn molemminpuolinen
Sopimus prototyypin rakentamisesta ja testaamisesta sekä mahdollisen kaupallisen yhteistyön aloittamisesta
Salassapitosopimus Immateriaalioikeuksien ja luovutetun tiedon käsittelyyn yksipuolinen
Luovutuskirja immateriaalioikeuksien luovuttamisesta
Salassapitosopimus Know How tietotaidon ja liikeidean muodossa luovutetun tiedon molemminpuoliseen salassapitoon
Know How lisenssisopimus