Yritysten hallinnointi ja kehittäminen

Yritysten hallinnointi ja kehittäminen

24,80 € 24.8 EUR

20,00 €

Sopimustyökaluun / to Contract Engine

In Stock

Ota yrityksesi hallinnointi ja siihen liittyvät asiakirjat, kutsut ja pöytäkirjat rautaiseen hallintaan. Tässä saat myös työkaluja yrityksesi kehittämiseen liittyviin asioihin.Tapauksesta riippuen saat Agensilta myös niihin halutessasi juristin tarkastuksen.
Tässä kokoelmassa seuraavat asiakirjat:
Osakassopimus osakeyhtiöt
Yhtiösopimus kommandiittiyhtiöt
Yhtiösopimus avoin yhtiö
Yhtiökokouskutsu osakeyhtiöt
Yhtiökokouspöytäkirja osakeyhtiöt
Hallituksen kokouskutsu osakeyhtiöt
Hallituksen kokouspöytäkirja osakeyhtiöt
Hallituksen päätös prokurasta
Isännöitsijäntodistus
Isännöintisopimus
Tilintarkastuskertomus
Suostumus hallituksen jäseneksi
Valtakirja yhtiökokous edustamiseen
Osakeyhtiön perustamissopimus
Yhtiöjärjestys-liite osakeyhtiön perustamissopimukseen
Osakeyhtiön perustamiskokouksen pöytäkirja
Advisory Board sopimus
Hallituksen työjärjestys
NetWorking Sopimus
Yritysneuvontasopimus
Start Up Yritysten menestystekijöiden analyysi