Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterin pitäjä

Agens OY (2723912-6)
Tallberginkatu 1 C 135
00180 Helsinki
044 724 3677

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Verkostomanageri Tuomas Huokuna
044 724 3677

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakkaan toimeksiannon hoitamiseksi sekä asiakassuhteen hoitamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi
Syntymäaika
Henkilötunnus
Osoite- ja yhteystiedot

Muut asiakastoimeksiannon hoitamiseksi tarvittavat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröitävältä itseltään asiakastoimeksiannon yhteydessä.

Tietoja kerätään asiakastoimeksiantojen käsittelyn yhteydessä sekä osana toimeksiantoprosessia.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan tarvittaessa Agens Oy:n alihankintaverkoston jäsenille sen mukaan, mitä tietoja toimeksiannon hoitaminen edellyttää.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään kulunvalvotussa ja lukitussa tilassa.

Käyttöoikeudet on rajattu tarpeen mukaan. Tietoja käsittelevät vain Agens Oy:n henkilöstö tai alihankintaverkoston jäsenet joiden kanssa Agens Oy:lla on sopimus alihankinnasta.

Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisina.

Järjestelmän versio on 2.0.0