DIGITAALISEN AGENSIN SOPIMUSTEN KÄYTTÄMISEN EDUT

Onko sopimushallintasi tehokasta vai tehotonta?

Onko sopimushallintasi tehokasta vai tehotonta?

80% yritysten välisten kaupankäynnin rahavirroista pohjautuu tehtyihin sopimuksiin ja asiakirjoihin. 60% yhtiön oikeudenkäynneistä aiheutuvista kustannuksista pohjautuu keskinäisten sopimusten erilaiseen tulkintaan tai rikkomuksiin.80% yritysten hallinnoimista sopimuksista pohjautuu vielä manuaalisiin dokumentteihin ja prosesseihin Tehoton sopimushallinta voi aiheuttaa jopa 9%:n kustannukset yhtiön liikevaihdosta.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Luo dokumenttisi nopeammin ja tehokkaammin ja tasalaatuisesti!

Agensin digitaalisella työkalulla uusien sopimusten luontiaika putoaa yli 2 tunnista 15 minuuttiin. Kaupankäyntiin liittyvien dokumenttien hyväksymisaika putoaa 5 kertaa lyhyemmäksi .Yrityksen juridisten dokumenttien ja versioiden keskittyminen jopa 5 kertaa pienemmiksi

Yrityksen juridisia sopimuksia ja asiakirjoja hoitavien henkilöiden tähän käyttämä aika putoaa 40%: sta jopa 10%:iin

Omien, räätälöityjen sisältöjen luominen Agensin digitaalisella työkalulla on nopeaa ja helppoa .Agens Oy tarjoaa edullisen ja nopean Asiakkaan tekemien sopimusten ja asiakirjojen tarkistuspalvelun .Agens tekee tarvittaessa Asiakkaalle tämän toivomat sopimukset ja asiakirjat nopeasti ja jopa 2 kertaa perinteisiä lakitoimistoja ja asianajotoimistoja edullisemmin

A Great Headline

A good subtitle

Nosta tehokkuutta digitaalisella sopimushallinnalla alentamalla kustannuksia, kasvattamalla tuottoja ja vähentämällä riskejä

Agensin digitaalisen työkalun vaikutus kohdistuu kolmelle tasolle: Suoraan yrityksen lakiasioita hoitaviin henkilöihin, Suoraan yrityksen liiketoimintaa hoitaviin henkilöihin sekä molempiin yhdessä seuraavasti:

KUSTANNUSSÄÄSTÖT

Miten: Nopeampi sopimusten luonti -Vähemmän aikaa yksinkertaisiin toistaviin asioihin ja enemmän aikaa lisäarvoa tuovaan räätälöinti työhön ja tapauskohtaisiin erikoispiirteisiin. Vähentää sisältöjen hyväksymis-menettelystä johtuvia pullonkauloja sisältöjen vakioinnilla .Vähemmän aikaa allekirjoitusten keräämiseen -Vähemmän kuluvaa aikaa vanhojen sopimusten etsimiseen ja korjaamiseen

TUOTTOJEN KASVAMINEN

Miten: Sopimusten saaminen jakeluun ja allekirjoitukseen nopeammin .Lyhyempi neuvotteluaika ja nopeampi sopimuksista päättäminen keskittymällä vain räätälöitäviin asioihin .Version hallinnalla tehokkaampi sopimusten päivitys.

RISKIEN VÄHENTÄMINEN

Vältetään vanhojen versioiden käyttäminen sekä vanhentunut, virheellinen tieto sähköisen sopimus- ja asiakirjavalikoiman käytöllä . Sopimushallinta täyttää Corporate Government vaatimukset. Sopimusvelvoitteiden kasvanut kontrollointi syntyy automaattisesti.

SÄHKÖISESTI LUOTAVAT  SOPIMUKSET AGENSIN DIGITAALISILLA TYÖKALUILLA

Sähköinen sopimus- ja asiakirjavalikoima pohjautuen 3 juristin luomien yli 120 liikejuridiikan sopimus- ja asiakirja sisältöihin, jotka kasvavat ja päivittyvät jatkuvasti. Työkalulla luotte asiakkaillenne räätälöityjä sopimuksia ja asiakirjoja laadukkaasti ja nopeasti.

Agensin digitaaliset Sopimukset alusta toimii hyvinkin monimutkaisissa ja vaativissa dokumenttien luomisissa, koska työkalu on teknologisesti verraton ja teollinen vääntö mahdollistaa jopa yli 1000 sivun tietomassojen käsittelyn monikielisesti Työkalu tukee rajattomasti eri kieliversioita tarpeen mukaan ja on täysin skaalattavissa kansainvälisesti. Suomenkielisten sopimusten lisäksi valikoima kasvaa koko ajan englanninkielisillä sopimuksilla.
___________________________________________________________________________________________________________

AGENSIN DIGITAALISTEN  SOPIMUSTEN VUOROVAIKUTUS

Digitaalisten sopimusten vuorovaikutus käyttäjän ja koneen välillä merkitsee useita asioita perinteiseen word-pohjaan nähden

- Ohjaa käyttäjää

1) ohjein (”Myötämyyntivelvollisuus merkitsee…”

2) säännöin (”Jos valitaan A, kysytään jatkokysymys B”)

3) automatiikalla (”Käyttäjä on valinnut BDG, jätetään pois kysymys Z”)

- Mukautuu sisällöltään käyttäjän valintoihin

Vain käyttäjän kulloisellakin asiakirjanmuodostamis-käyttökerralla valitsema sisältö

- Tekee monimutkaisista valinnoista helppoja; ”ymmärtää käyttäjän puolesta juridiikan”

Yksinkertaisilla valinnoilla monimutkaisia räätälöintejäOdoo text and image block

50,000+ companies run Odoo to grow their businesses.

Join us and make your company a better place.