Skip to main content »
Errors ({{$mainCtrl.errorCount}})

Yritysten hallinnointiin ja kehittämiseen työkalut Agensilta!

Ota yrityksesi hallinnointi ja siihen liittyvät asiakirjat,kutsut ja pöytäkirjat rautaiseen hallintaan. Tässä saat myös työkaluja yrityksesi kehittämiseen liittyviin asioihin.Tapauksesta riippuen saat Agensilta myös niihin halutessasi juristin tarkastuksen. Voit myös tehdä osan itse ja antaa Agensin tehdä osan tai hankkia Agensilta täyden palvelun 2 kertaa markkinoita edullisemmalla hinnalla pitkäaikaisella kokemuksella ja osaamisella !

Yritysten hallinnointiin liittyvät asiakirjat kattavat yhtiökokouksiin ja hallituksen kokouksiin sekä osakeyhtiön perustamiseen liittyvät keskeisimmät dokumentti työkalut. Täältä löytyy myös kiinteistökiinnityksiin ja yrityskiinnityksiin liittyvät työkalut.

Yhtiösi kehittämiseen liittyen saat täältä työkalut verkostoitumisista sopimisiin ja Yritys-neuvonnan sopimuksiin. Täältä löytyy myös Start Up yritysten menestystekijöiden analyysi, jonka avulla voit kehittää myös PK-Yritysten ja Suurempien yritysten toimintoja ja osastoja.

Mitä hyötyjä on kattavasta ja sisällöllisesti oikeitten, täsmällisten sopimusten käyttämisestä yritysten hallinnoinnissa ja kehittämisessä?

  • Yrityksen arvoon vaikuttaa se, miten huolellisesti, läpinäkyvästi ja määräysten mukaisesti yhtiötä on hallinnoitu. Tämä käydään läpi mm. Due Diligence-selvityksen kautta. Tee yhtiösi hallituskokousten ja yhtiökokousten kutsut, pöytäkirjat ja muut dokumentit huolellisesti.
  • Uusien yritysten perustamisessa sekä luottojen hakemisessa tarvittavien vakuuksien osalta hyödynnä työkalujen tarjoamia pohjia.
  • Yritysten kehittämisessä verkostoitumissopimus ja Yritysneuvontasopimus ovat hyviä perustyökaluja, joilla määritellään osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä vastuut.
  • Start Up Yritysten menestystekijöiden analyysi kannattaa tehdä PK-Yritykissä ja Suuremmissa yrityksissä ja soveltuu hyvin myös itsenäisten toimintojen tai liiketoimintayksiköiden toiminnan kehittämiseen.