Skip to main content »
Errors ({{$mainCtrl.errorCount}})

Agensilta työkalut Työn tekemiseen, Tiedon suojaamiseen ja IPR- hallintaan

Yrityksesi HR asioiden ja työsopimusten tekemisessä käytä oikeita ja osapuolten oikeudet ja velvollisuudet huomioivia työsopimuksia. Tiedon hallinta, omistaminen ja suojaaminen ovat nykyaikana ehkä kaikkein tärkein aineeton oikeus; turvaa asemasi ja oikeutesi yrityksesi tiedon hallinnassa. Yrityksesi rekisteröityjen oikeuksien (kuten patenttien) tai Tietotaidon kaupallistamisessa on tärkeää käyttää osapuolten oikeudet ja velvollisuudet turvaavia sopimuksia Agensin työkalujen kautta.

Tapauksesta riippuen saat yllä tekemiisi dokumentteihin myös halutes-sasi Agensilta juristin tarkastuksen. Voit myös tehdä osan itse ja antaa Agensin tehdä osan tai hankkia Agensilta täyden palvelun 2 kertaa markkinoita edullisemmalla hinnalla pitkäaikaisella kokemuksella ja osaamisella !

Työsopimuksemme kattavat työsopimukset kaiken tasoisiin työtehtäviin sekä lomautuksiin ja irtisanomisiin liittyvät dokumentit. Tiedon suojaamisen työkalumme kattavat erilaiset Saas-sopimukset sekä salassapitositoumukset. IPR sopimuksissa löydät sekä Patentin että Tieto-taidon kaupallistamiseen liittyvät sopimukset.

Mitä hyötyjä on kattavan sopimusten käyttämisestä työsopimuksissa, Tiedon suojaamisessa tai IPR-oikeuksien kaupallistamisessa?

  • Työsopimukset pohjautuvat pitkälti työlainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin tai johtajasopimuksiin. Niissä on tärkeää, että noudatetaan lainsäädännön muotovaati-muksia, mutta toisaalta selkeästi sovitaan oikeuksien ja velvollisuuksien lisäksi menettelytavat. Pohjat ovat myös tarvittaessa räätälöitävissä tapauskohtaisesti huomioitaviin asioihin.
  • Tiedon suojaaminen on ehkä kaikkein tärkein asia nopeasti muuttuvassa internet- keskeisessä työelämässä. Tiedon suojaamisella voidaan määrittää tiedon omistaja ja tiedon käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet suhteessa omistajaan. Erityisesti tämä korostuu luovutettaessa tietoa tai rakennettaessa uusia sovelluksia ja ohjelmistoja.
  • IPR oikeuksien suojaamisessa Patentin kaupallistamiseen liittyi lukuisia huomioitavia asioita, jotka tulee sopia ja ottaa huomioon. Tietotaidon omistaminen ja sen luovuttaminen kaupalliseen käyttöön on myöskin sopimuksilla järjesteltävä asia.