Skip to main content »
Errors ({{$mainCtrl.errorCount}})

Tietosuojatyökalut Agensilta!

EU-laajuinen uusi tietosuoja-asetus, GDPR (General Data Protection Regulation) astui voimaan, eli siirtymäaika päättyi, 25.5.2018. Koskeeko GDPR yrityksesi toimintaa? Erittäin todennäköisesti kyllä.

Kaikki omaa henkilöstöä koskevat rekisterit (esimerkiksi henkilötiedot palkanmaksua varten) kuuluvat GDPR:n piiriin, eivät vain markkinoinnin ylläpitämät asiakas- ja mainoslistat. Henkilötiedon uusi, laajempi määritelmä tuo aiemmin ulkopuolelle jääneet rekisterit soveltamisalan piiriin. Uusi tietosuoja-asetus koskee myös niitä EU-alueen ulkopuolisia yrityksiä, joiden rekistereissä on EU-kansalaisia. Tietosuoja-asetuksen noudattaminen on valtaosalle yrityksistä järkevästi saavutettavissa, kunhan aloittaa valmistautumisen ja hankkii Agensin Tietosuojapaketin itselleen pikapuoliin. Katso demovideo työkalustamme!

Läpinäkyvyyden vaatimus lisää dokumentaation tarvetta. Mitä hyötyjä GDPR:llä sitten tavoitellaan?

  • Uusi tietosuoja-asetus yhtenäistää EU-maiden tietosuojakäytäntöjä.
  • Kansalaisen tiedonsaantioikeudet laajenevat, eli yrityksillä täytyy olla koko ajan selkeä käsitys siitä, mitä tietoja heillä on, miten tieto on kerätty rekistereihin, mihin tietoja käytetään sekä miten muutos- ja poistopyyntöjä käsitellään.
  • Henkilötietorekistereille tulee taata riittävä tietoturva.
  • Tietomurtoihin on valmistauduttava.
  • Rekisterinpitäjällä tai henkilötietojen käsittelijällä on osoitusvelvollisuus, eli näiden on pystyttävä selkeästi todistamaan, esimerkiksi selkeästi kuvaamalla ja dokumentoimalla käsittelyprosessit, että sääntöjä noudatetaan.

Tietosuoja on myös kilpailuetu ja osa yrityksen vastuullisuutta. Yrityksen kannattaa viestiä, miten se on hoitanut GDPR-velvoitteensa. Parempi tietosuoja = enemmän kauppaa.