Skip to main content »
Errors ({{$mainCtrl.errorCount}})

Yritysten kauppasopimuksiin ja kauppakirjoihin liittyvät asiakirjat Agensilta!

Ota yrityksesi kauppasopimukset ja niihin dokumentit rautaiseen hallintaan. Voit käyttää Agensin työkaluja sellaisenaan tai jatko muokata niitä. Agens luo myös halutessanne sopimuksia omien pohjienne mukai-sella sisällöllä digitaalisiksi työkaluiksenne. Keskeisimpiin kauppakir-joihin liittyvät työkalut löytyvät tästä valikoimasta. Agens Oy auttaa tar-vittaessa tapauskohtaisten laajempien tai erikoisempien kauppakirjojen laadinnassa sekä niihin liittyvien liitteiden rakentamisessa. Tapauksesta riippuen saat Agensilta myös tekemiisi Kauppasopimuksiin ja Kauppakirjoihin juristin tarkastuksen. Voit myös tehdä osan itse ja an-taa Agensin tehdä osan tai hankkia Agensilta täyden palvelun 2 kertaa markkinoita edullisemmalla hinnalla pitkäaikaisella kokemuksella ja osaamisella !

Mitä hyötyjä on huolellisesti tehdyistä Kauppasopimuksista ja Kauppakirjoista ?

  • Yrityksen arvoon vaikuttaa se, miten huolellisesti ja oikeuksiasi turvaavasti on yrityksesi kauppasopimukset tehty. Tämä korostuu tilanteissa, joissa kaikki ei kaupan käynnissä sujukaan sen mukaisesti, mitä oli sovittu. Lisäksi vastuut ja velvollisuudet ja niiden toteutuksessa ilmenevien ongelmien ratkaiseminen on syytä sopia tarkkaan etukäteen.
  • Kauppakirjoilla ostetaan ja myydään arvokkaita kohteita. Kaupan onnistumisessa täsmällinen ja tarkasti laadittu kauppakirja listaa selkeät vastuut ja velvollisuudet, oikeudet ja aikarajat. Varmista oman kauppasi onnistuminen käyttämällä etusi turvaavaa kauppakirjaa, johon Agensin työkalut tarjoavat kaiken onnistumiseen tarvittavan.
  • Anna kaikki Kauppasopimusten ja Kauppakirjojen tekemiseen liittyvät työkalut vastuuhenkilöittesi käyttöön ja pyydä tarvittaessa tukea Agensin kokeneilta juristeilta juuri sinne, missä tarvitset ja juuri silloin kun sitä tarvitset.